Vi siktar högt!

Triplans vision är att vara en av de bästa leverantörerna inom tillverkning av plastprodukter, inte bara i Norden utan även i Europa! Det driver oss till att alltid vara i framkant när det gäller kompetens, nya tekniker, utrustning och material.

Kunden i centrum

  • Våra kunder ska alltid kunna lita på såväl företaget som våra produkter och anställda.
  • Triplan ska vara en trygg och konstruktiv samarbetspartner.
  • Vi ska vara föregångare i kvalitetsfrågor.
  • Vi ska ha certifierade ledningssystem för kvalitet och miljö vid våra produktionsanläggningar.
  • Vi ska ha hög tillgänglighet och professionellt bemötande.
  • Våra miljöanpassade produkter ska bidra till minskade kostnader och minskad miljöpåverkan hos våra kunder.
  • Våra kunder ska helt enkelt vara nöjda.

Bredden är vår styrka

Våra kunder finns idag i nästan samtliga branscher. Uppdragen blir större och mer integrerat i våra kunders verksamheter. Detta tack vare. att vi erbjuder betydligt mer idag än formsprutade plastdetaljer. Därmed förändras företagets struktur från underleverantör till samarbetspartner. Vi kan ta ett större ansvar i produktionsprocessen. På så vis bidrar vi än mer till våra kunders lönsamhet. Vi arbetar idag mer och mer med att utveckla kundsamarbeten. Vår framgång bygger på att vara en allt mer viktig och lönsam del i våra kunders verksamheter, formsprutade plastdetaljer är och förblir kärnan i vår verksamhet.

Vår historia

Triplan startades i Lönsboda år 1991 med formsprutning av mindre plastdetaljer. Under ett par decennier har företaget vuxit både med uppgiften och i storlek. Vår fabrik i Litauen stod klar 2004 och kontinuerligt har maskinparken expanderats.  Vår ambition är att få vara med från designstadiet av en produkt för att optimera utformning av produktionsverktygen och på så sätt skapa en så kostnadseffektiv produktion som möjligt. Vidare kan vi erbjuda montering, efterbearbetning och packning av färdiga produkter. Allt i syfte att skapa ett win-win förhållande för samtliga inblandade parter.