Konstruktion & Verktyg

Triplan erbjuder  marknaden högkvalitativa och innovativa systemlösningar från idé till färdig produkt av formsprutade plastdetaljer. Basen för detta är Triplans breda kunnande kring produktutveckling och tillverkning. Vårt fokus är  rationell produktion av  formsprutade plastdetaljer. Så var det från början och så är det idag. Skillnaden är att vi nu är så mycket mer. Varje kund innebär en ny utmaning. Varje kund har ett unikt behov där förutsättningarna ställer stora krav på bästa möjliga lösning.

Att hjälpa våra kunder med en komplett process där formsprutad plast ingår, är vårt erbjudande, produkt till kompletta systemlösningar. Därför växer ständigt våra kundsamarbeten, då processen hela tiden förfinas och förädlas, till båda parters bästa.

Triplan har gått från att vara en underleverantör av formsprutade plastdetaljer, till att ta ett större ansvar i produktionsprocessen. Därmed har vi kapacitet att hjälpa våra kunder med så mycket mer. Det betyder också att vi redan på projektstadiet kan tillföra lösningar som i slutändan innebär tidsbesparingar och ökad lönsamhet, för våra kunder.

Produktidé och legotillverkning

Har du en skiss eller en produktidé för en formsprutad produkt eller söker legotillverkning – kontakta oss så hjälper vi dig med produktionslösningen.

Kundmötet

Vi tar ett möte där vi träffas och du får möjlighet att möta vår verktygsansvariga för att diskutera produktionsupplägg och verktygsframtagning.

Prisoffert inkl. verktygskostnad

Med dina tekniska underlag och prognostiserade årsvolymer som bas tar vi sedan fram en offert.

Verktygsframtagning efter beställning

Arbetet med verktygsframtagningen beräknas ta 8-16 veckor. Hos oss lagrar vi sedan ditt verktyg i låsta och övervakade utrymmen. Alla verktyg underhålls och servas i vår egen verktygsverkstad.

Produktion

I våra produktionsanläggningar sker formsprutning, delmontering och hel produktframtagning.

Packning och transport

Vår personal paketerar produkten enligt kundens instruktioner. Snabba transporter inom Sverige och ut i Europa.