Kvalitet i alla led

I vår bransch, som så många andras, ställs det stora krav på kvalitet. Både i material, produkter och produktion. Kvaliteten måste därför vara något grundläggande i hela vår struktur och vårt sätt att tänka.

Precis som våra kunder, så ställer vi alltid högsta tänkbara krav på kvalitet. Vi jobbar alltid som en del i en process, där det är avgörande att alla bidrar. Triplan har därför en grundläggande syn, organisation och produktionsplanering som säkerställer företaget att vara en hållbar länk inom alla områden som berör kvalitetsfrågor.

ISO Certifikat

Triplan är certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Våra framgångar bygger på att vi är ett företag i ständig kvalitets- och miljöutveckling. Triplans kvalitets- samt miljöarbete skall avspeglas i både kund- och leverantörskontakter likväl som i produktion och processlösningar. Triplans båda fabriker är certifierade enl. ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Miljöansvar

Fler och fler material är återvinningsbara. I Sverige återvinns en stor del av plasten. En av våra största uppgifter är att behålla det miljöfokus vi arbetat med under så många år. Miljöcertifieringen enligt ISO 14001, är bara ett led i detta arbete.
Parallellt med att plastens fantastiska egenskaper förädlats, så har forskningen gjort lika stora framsteg i framställning och hantering. Vårt led i processen från råvara till färdig produkt, är en ren och miljövänlig hantering. Triplans policy är att på bästa sätt arbeta för en hållbar utveckling. Vi eftersträvar i vår verksamhet att minska vår belastning på miljön, medan vi kontinuerligt förbättrar våra processer.

Integritetspolicy

Triplan’s integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina uppgifter. Denna policy riktar sig till dig som besöker vår webbplats.

Miljo_2