Om Triplan

Triplan startade med formsprutning av mindre plastdetaljer i Lönsboda. Under ett par decennier har företaget vuxit både med uppgiften och i storlek. För några år sen öppnades en produktionsanläggning även i Litauen. Under 2008 flyttade anläggningen i Lönsboda in i nya stora lokaler. Det betyder att vi nu kan erbjuda betydligt större lösningar vad gäller formsprutning.

Vår ambition är att få vara med från designstadiet av en produkt , för att optimera utformning av produktionsverktygen och på så sätt skapa en så kostnadseffektiv produktion som möjligt. Vidare kan vi erbjuda montering, efterbearbetning och packning av färdiga produkter. Allt i syfte att skapa ett win-win förhållande för samtliga inblandade parter.

Bredden är vår styrka

Våra kunder finns idag in nästan samtliga branscher. Uppdragen blir större och mer integrerat i våra kunders produktion. Detta pga. att vi erbjuder betydligt mer idag än formsprutade plastdetaljer. Därmed förändras företagets struktur från underleverantör till samarbetspartner. Vi kan ta ett större ansvar i produktionsprocessen. På så vis bidrar vi än mer till våra kunders lönsamhet. Vi arbetar idag mer och mer med att utveckla kundsamarbeten. Vår framgång bygger på att vara en allt mer viktig och lönsam del i våra kunders produktion. Där formsprutade plastdetaljer är och förblir kärnan i vår verksamhet.

Support

Att ta ett större ansvar i våra kunders produktion, innebär att vi ständigt utvecklar våra kontakter, support och service. Alla våra kunder får ett unikt och anpassat supportåtagande. Vi kan därmed erbjuda support inom både formsprutning och processlösningar.

Certifiering

Triplan är certifierad enligt ISO 9001:2008 och ISO 1401:2004. Våra framgångar bygger på att vi är ett företag i ständig kvalitets- och miljöutveckling. Triplans kvalitets- samt miljöarbete skall avspeglas i både kund- och leverantörskontakter likväl som i produktion och processlösningar. Triplans båda fabriker är certifierade enl. ISO 9001:2008 och ISO 1401:2004.

Triplan AB 9001 Triplan AB 14001 Triplan LT 9001 Triplan LT 14001

Miljö

Formsprutning av propenplast är en ren industri. Materialet är dessutom 100% brännbart och avger enbart koldioxid och vatten. Propen är återvinningsbart och biologiskt nedbrytbar. I Sverige återvinns mer än 80% av plasten. En av våra största uppgifter är att behålla det miljöfokus vi arbetat med under så många år. Miljöcertifieringen enligt ISO 14001, är bara ett led i detta arbete.

Plast har genom tiderna haft en dåligt rykte. Men utvecklingen har inte stått stilla. Parallellt med att plastens fantastiska egenskaper förädlats, så har forskningen gjort lika stora framsteg i framställning och hantering. Vårt led i processen från råvara till färdig produkt, är en ren och miljövänlig hantering.
Triplans policy är att på bästa sätt följa de underliggande principerna för en hållbar utveckling. Vi eftersträvar i vår verksamhet att minska vår belastning på miljön, medan vi kontinuerligt förbättrar våra processer.

Ladda ner vår miljöpolicy här

Kvalitet

I vår bransch, som så många andras, ställs det stora krav på kvalitet. Både i material och produktion. Kvaliteten måste därför vara något grundläggande i hela vår struktur och vårt sätt att tänka.

Precis som våra kunder, så ställer vi alltid högsta tänkbara krav på kvalitet. Vi jobbar alltid som en del i en process, där det är avgörande att alla bidrar. Triplan har därför en grundläggande syn, organisation och produktionsplanering som säkerställer företaget att vara en hållbar länk inom alla områden som berör kvalitetsfrågor.